Kim jestesmy - wydrukowani.pl

genialnie prosto
Przejdź do treści
Wydrukowani.pl - kim jesteśmy?
ponad 23 lata na rynku!
Być może widzisz tą stronę pierwszy raz, ale to nie znaczy że istniejemy od wczoraj. Tak naprawdę nasza historia zaczeła się w 1997r.
Od tego czasu nieustannie rozwijamy się, testujemy nowe technologie i sukcesywnie udostepniamy je naszym klientom.
Marka Wydrukowani.pl należy dobrze znanej i cenionej na rynku
Multi-Drukarni Waikiki.pl z siedzibą w Bytomiu i oddziałem w Piekarach Śląskich.
Wydrukowani.pl powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie oraz sugestie naszych klientów, którzy chcieli być traktowani wyjątkowo i bez stresów, które były im fundowane w innych drukarniach.
Wiemy i rozumiemy, że każdy powinien robić to w czym jest najlepszy i na czym się zna, dlatego kucharz, lekarz czy mechanik nie musi a nawet nie powinien uczyć się podstaw poligrafiii by zamówić naklejkę na słoik, samochód czy drzwi gabinetu.
Gdzie jesteśmy?
Wydrukowani.pl to marka należąca do Multi-Drukarni Waikiki.pl, której założycielem jest Tomasz Isalski. Firma jest czynnym płatnikiem VAT. Vat na świadczone usługi wynosi 23%.. Wszystkie ceny na stronie zawierają w sobie podatek VAT. Na usługi wystawiana jest faktura VAT lub Faktura Imienna VAT.

Dane rejestrowe firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:
Waikiki-Tomasz Isalski
41-907 Bytom, Orzegowska 9
NIP: PL 6262465708

Oddział: 41-943, Piekary Śląskie, ul. Leśna 22
Konto: Santander Bank 11 1910 1048 2611 6335 3023 0001

Klauzula RODO:

Do komunikacji i realizacji zamówień,  niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie danych otrzymanych od Państwa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy,wykonania i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych będziemy my - WAIKIKI - TOMASZ ISALSKI, numer NIP: pl6262465708 z siedzibą w: ul. Orzegowska 9, 41-907 Bytom. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach: zawarcia, realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia oraz
realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze, podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Przekazane dane osobowe będą
przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Pana/Pani jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia. Jednocześnie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych, żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z naszych zbiorów, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
Newsletter
Zapisując się na newsletter dajesz sobie dostęp do prestiżowych ofert i wyjątkowych rabatów!
41-943 Piekary Śląskie
Leśna 22
(+48) 79 17 17 112
kontakt@wydrukowani.pl
Pn-So 9.00-20.00
Nd i święta - tylko e-mail
N
Wydrukowani.pl to specjalistyczny oddział drukarni Waikiki.pl - działającej nieprzerwanie od 1997r. (akt: 7 grudnia 2020)
Wydrukowani
genialnie prosto
Wróć do spisu treści